Fundusz Ubezpieczeń Społecznych

Program dofinansowania płatników składek w ramach prewencji wypadkowej
Nazwa funduszu:   Fundusz Ubezpieczeń Społecznych 
Rodzaj programu:  Program dofinansowania płatników składek w ramach prewencji wypadkowej
Ogólna nazwa projektu:   Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej.
Dofinansowanie:   61 320,00 zł
Całkowita wartość projektu:   97 700,00 zł
Opis projektu:   Dofinansowanie do projektu pod tytułem „POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PRACY NA WYSOKOŚCI ORAZ OGRANICZENIE OBCIĄŻENIA UKŁADU MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWEGO PORZEZ ZAKUP SPRZĘTU I URZĄDZEŃ” ma za zadanie poprawić bezpieczeństwo i higienę pracy, zmniejszyć zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukować niekorzystne oddziaływanie czynników ryzyka na stanowiskach pracy. Realizacja projektu ma przyczynić się do utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej.
Data podpisania umowy: 4 stycznia 2024 r.