Agnieszka Bożek – Prezes Zarządu

Zenon Wajda – Wiceprezes Zarządu

Rafał Szlachta – Wiceprezes Zarządu